Når Bioteknologiselskaper i Tromsø står sammen

Jaran Rauø (t.v.) fra Marealis og Gunnar Rørstad fra Calanus ved felles stand på SSW. Bidet er hentet fra Biotech North sin  facebookside .

Jaran Rauø (t.v.) fra Marealis og Gunnar Rørstad fra Calanus ved felles stand på SSW. Bidet er hentet fra Biotech North sin facebookside.

De bioteknologiske selskapene Marealis, Calanus og Biotec Betaglucans annonserte tidlig på klyngemøtet, i regi av Biotech North, at de kom til å stille med felles stand på Supply Side West (SSW) 2017 i Las Vegas, USA. Dette er en årlig messe der produktutviklere kan presentere ferdig produkt, markedsføre det og ikke minst danne basis for gode avtaler. I tillegg er det en god møteplass for å spre kompetanse, samt knytte nettverk. Etter konferansen tok vi i Helix kontakt med nøkkelpersoner i disse bedriftene som har besvart noen spørsmål i forbindelse med turen til Las Vegas.

- Jeg vil absolutt si at vi var fornøyde med utfallet på SSW. Vi i Calanus hadde jo en del møter booket på forhånd og en del som oppstod under selve arrangementet. Det er oftest slik at de møtene som er forhåndsbooket har mer kvalitet, men totalt sett synes jeg det var ganske bra, sier Jan Erik Olsen.

Jan Erik Olsen er salgs- og produktansvarlig ved Calanus Oil. Calanus Oil er et naturlig lipidekstrakt fra Calanus finmarchicus, raudåte på norsk, som har en bevist effekt mot fedmerelaterte problemer. I tillegg inneholder den spesielle Omega-3-konsentrasjoner. Jan Erik peker også på at deling av nettverk også var svært nyttig.

Jaran Rauø fra Marealis er veldig enig. Han er COO ved Marealis, et selskap som har funnet bioaktive peptider i rekeskallet fra kaldtvannsreken Pandalus borealis. Reken er hentet fra Stella Polaris, som også eier Marealis 100%. Kostholdstilskuddet heter Procardix, og bidrar i å opprettholde sunt blodtrykk. De er fullt i gang med kommersialiseringsprosessen, og venter på noen få godkjenninger.

- I slike samarbeid deler man ofte kostnader i forbindelse med stand og lignende. I tillegg deler man nettverk, og det er jo veldig nyttig. Man deler på kundekontakter – f.eks når den ene bedriften har møte med en aktør, kan Marealis introduseres til samme aktør. Det er kjempenyttig, kanskje det viktigste av alt.

Tom Hansen legger i tillegg vekt på at felles stand også promoterer det nordnorske og arktiske markedet særegent.

Tom Hansen fra Biotec Betaglucans som viser fram. Bildet er hentet fra Biotech Nort sin facebookside.

Tom Hansen fra Biotec Betaglucans som viser fram. Bildet er hentet fra Biotech Nort sin facebookside.

- Når man står ved felles stand fronter man Nord og det arktiske, og det veldig bra at vi får synliggjort en nasjonal progresjon. Norge er anerkjent for «rene» produkter, og det er punkt som vi tenker er bra. Så lenge det ikke er konkurrerende produkter, er et slikt samarbeid svært aktuelt.

Som produktsjef hos Consumer Health ved Biotec Betaglucans var han med på å promotere M-Gard, et av flere stoffer Biotec Betaglucans produserer. M-Gard er et bioaktiv betaglucan (polysakkarid) som naturlig har sin forekomst i celleveggen hos vanlig bakegjær. M-Gard stimulerer kroppens immunforsvar og Biotec Betaglucans kunne allerede i august annonsere at de har sikret en ganske omfattende leveranseavtale for M-Gard i USA.

De tre bedriftene sier alle at det kommer til å bli spennende tider fremover. Framtidsutsiktene er, ifølge dem, gode. Det tviler ikke vi i Helix på. Uansett hvordan fremtiden ser ut, ser vi at bedriftene i Tromsø er villige til å samarbeide og bidra til ytterlige verdiskapning. Det blir utrolig interessant å se utviklingen, og hvem vet – kanskje Helix får lov til å komme på besøk?

Najam

Najam Zubair

Styreleder ved Helix - Organization For Biotechnology and Life Sciences

Finn meg på LinkedIn