Hvem kan bli medlem?

Kort og godt: Alle med interesse for bioteknologi og relaterte biologiske emner, og med en tilknytning til UiT (både ansatte og studenter). 

Trykk inn på “BLI MEDLEM” rett ovenfor for å fylle inn skjema for innmelding.
En medlemskontingent må betales innen 14 dager fra fylt medlemsskjema. Denne kontingenten er en engangssum på 150 kr og gir deg et livstidsmedlemskap.

Konto: 1503.38.62005
Kontingenten: 150 kr

Vennligst marker betalingen med navn.

Hvorfor bli medlem?

Som medlem av Helix vil du kunne få eksklusivt tilgang til industrien og forskningen rundt feltet, mulighet til å danne et godt og profesjonelt nettverk og orientere seg om potensielle arbeidsgivere. I tillegg vil du bli introdusert til sosiale aktiviteter innad i organisasjonen og få mulighet til å delta på internt eksklusive arrangementer. . 

Mens universitetet allerede har flere ordninger på plass, er det mangler. Fakultetsbudsjettene går opp og ned, og prioriteringer endrer seg. Med en organisasjon som styres av studentene kan vi selv bestemme hvilke aktiviteter som best passer våre behov. Som medlem vil du være en del av dette skiftet, og vi trenger virkelig deg!

 

 

Bli medlem

Helix er en tverrfaglig plattform for alle studieretninger som er inneholdt bioteknologi eller lignende livsvitenskap. Vi har medlemmer fra forskjellige studieretninger, deriblant bioteknologi, biomedisin og relaterte biologiretninger.

Er du interessert i biologi og bioteknologi, vel da er det bare å melde seg inn!

Arrangementer

Vi arrangerer møter mellom studenter i akademia og næringslivet. 

Se mer