Medlemskontingent

Kjære medlemmer
 
Takk for et hyggelig årsmøte!
For dere som ikke deltok: Årsmøtet for 2017 ble holdt 28. august. Årsmøtet er Helix sin øverste myndighet, der alle medlemmer både har deltakelses- og stemmerett.
På årsmøtet ble det gjort endringer i organisasjonens vedtekter. Én av vedtektsendringene som ble foreslått var å innføre medlemskontingent; denne endringen ble vedtatt. Medlemskapskontingenten ble vedtatt å være 150,- kr. Kontingenten er en engangssum, og gir deg et livslangt medlemskap i Helix.
 
Hva vil dette innebære for deg?
Som medlem i Helix må du betale medlemskapskontingent til Helix på 150,- kr. Denne innbetalingen må skje i løpet 14 dager. Ved utestående betaling vil medlemskapet bortfalle, og du vil miste tilgang til Helix sine arrangementer.
Styret håper alle fortsatt ønsker å forbli medlemmer, tross endringen. Vi har mange arrangementer planlagt for studieåret 2017/2018, deriblant et sportslig arrangement, en fellesmiddag og flere bedriftsbesøk.
 
Jeg ønsker selvfølgelig å fortsette som medlem i Helix! Hva gjør jeg?
Du må betale medlemskapskontingenten i løpet av 14 dager.
Dette kan du gjøre ved å gå inn på nettbanken, klikke på betale til én, deretter fylle inn 1503.38.62005 i feltet betale til. Under beløp fører du 150 kr. I feltet KID/melding skriver du ditt navn og telefonnummer.
Se bildet nedenfor for ytterligere instruksjoner.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke ønsker å fortsette medlemskapet?
Hvis du mot formodning ikke ønsker å fortsette medlemskapet ditt, vil du etter 14 dager falle ut av vårt medlemsregister. Ved bortfalt medlemskapet kan du bli medlem på et senere tidspunkt ved å besøke Helix sin nettside på https://www.helix-uit.org/medlem/ og melde deg inn der.
 
 
Se årsmøtereferatet for øvrige vedtekstendringer.
Ved spørsmål til endringene eller spørsmål generelt, send oss en e-post på helix.uit@gmail.com eller besøk https://www.helix-uit.org/medlem/.

Mvh
Styret i Helix
v/ Najam Zubair, Karen Emilie Engen, Sharifa Buchana, Kasthoori Suppiah, Ove Alexander Bratterud

unnamed.png