Psychological difficulties

Hva er epigenetikk?

Hva er epigenetikk?

Noe som øker i omfang i dag, er psykiske lidelser hos unge. Spesielt «lette» psykiske lidelser som angst og depresjoner. Disse øker også på verdensbasis, og er en av de største grunnene til at folk blir uføre. Behandlingstilbudet som finnes i dag er mangelfullt, og i stedet for å behandle årsak er fokuset på symptomer