Conference

BIOPROSP_19

I februar arrangerer BioTech North BIOPROSP_19, den niende internasjonale konferansen for marin bioteknologi. Helix deltar som med-arrangør på konferansen.
I den forbindelsen tilbyr vi i Helix en rekke gratis konferansepass i bytte mot dugnadsarbeid for arrangementet. Passene gir full tilgang til konferansen, samt attest for arbeid og deltakelse.

Dersom du ønsker å delta kan du ta kontakt på mail, tel040@uit.no for påmelding. Frist for påmelding er mandag 11/2. Alle deltakere får en bioprosp-tskjorte som kombineres med en nøytral bukse/jeans. Så oppgi ønsket størrelse på t-skjorte i mailen.

Deltakelse gjennom Helix krever medlemskap. Medlemskontingenten har en engangspris på kr 150,-  og varer livet ut.

Alle frivillige deltar gratis på åpningsfesten, som er mandag 25. februar. Altså ikke bare de som hjelper til under arrangementet. Mat og drikke er inkludert! Torsdag kveld 21/2 blir det planlegging, fordeling av øvrige  arbeidsoppgaver og pizzaservering.

 • I forhold til arbeidsoppgaver så kan du sende inn preferanser i.o.m at inndelingen settes opp fortløpende. Følgende oppgaver å velge mellom på konferansen:

  • Rigging

  • Registrering

  • Hjelpe teknikker

  • Hjelpe utstillere og posterdeltakere med å anvise plasser

  • Skrive litt om foredragene på Facebook og Twitter

  • Skjenke bobler under åpningsfesten

  • Fotografi

  • Rydding

 • Vi håper alle kan være med på rigging fredagen 22. februar og rydding etter arrangementet, onsdagen 27. februar

Alle oppgavene er fordelt på halvdags-poster for å best kunne tilpasse den enkeltes undervisning, og hvis det er deler av konferansen man ønsker å se.


Helix will participate in BIOPROSP_19, Europe's leading conference in prospecting and marine biotechnology. Through Helix you can get a free pass to the conference in exchange of doing some voluntary work. You will also get paper certificates for participation and work done.

If you wish to participate you can contact us via e-mail tel040@uit.no. Regitration for bioprosp has a deadline on monday, february 11th. Everyone will get a BIOPROSP t-shirt to wear during the conference. Include in the email the size of the t-shirt that you want. Otherwise you can wear neutral clothes.

Participation through Helix requires membership. The membership cost 150 kr and gives you membership to Helix for life.

Everyone that volunteer during the conference will get free access to the opening party, which is happening Monday, 25 February. So those who wont be working at this event is also welcome. Food and beverage will be included! Thursday evening (february, 21st) there will be a meeting where we plan and assign the various tasks and posts. Pizza will be served at the meeting

 • In relation to work tasks, you can submit wanted preferences that will be taken into account when setting up the schedual. The following work task to choose from:

  • Stage rigging and settin-up

  • Registration

  • Help technicians

  • Help exhibitors and posters identify space.

  • Write about the lectures on Facebook and Twitter

  • pouring drinks at the opening

  • photography

  • cleaning

 • We hope that everyone can participate with stage rigging on Friday, 22nd February and with cleaning after the event Wednesday, 27th February.

All the posts are divided to half-day lengths to better adapt to the different students' available time, both in regards to studies but also if there are parts of the conference you wish to see. There will be breaks and served lunch for all volunteers.