bioteknologi og livsvitenskap

Helix ønsker å promotere Bioteknologi og Livsvitenskap, og høste eller informere studenter om relevante eventer ved UiT og andre steder. Helix ønsker i tillegg å være et bindeledd mellom studenter i akademia og næringsliv og industri ved å blant annet arrangere bedriftspresentasjoner og turer. 

 

Historie

Organisasjonen ble offisielt stiftet den 22. april, 2013 av en av de første bioteknologistudentene, den gang med Erik Kjærner-Semb som leder. Grunnet lav medlemsmasse og frafall av nesten hele styret, falt organisasjonen i dvale fra høsten 2014. Det eneste «aktive» medlemmet som ble igjen var Ole Christian Hagestad, som per dags dato er en PhD kandidat. Han tok seg av all dokumenteringen av organisasjonen mens den var inaktiv.

Mens organisasjonen i årene etter fortsatte som inaktiv, skjedde det imidlertid noe interessant. En drastisk økning i nye bioteknologistudenter, over en dobling, førte til økt studentmasse i 2016. Nå gjaldt det å få Helix gående igjen, der førsteårsstudenten og tidligere leder Najam Zubair tok initiativ sammen med Ole Christian Hagestad og fakultetsadministrasjonen. Nytt årsmøte tok plass i høsten 2016, og et helt nytt styre ble satt med Najam Zubair som leder (andreår), Anja Sjøvoll som nestleder (ferdig med master), Sharifa Buchana (andreår) som PR-ansvarlig, Lindsey Martinsen (ferdig med master) som arrangementansvarlig og Kasthoori Suppiah (tredjeår) som økonomiansvarlig.

Nåværende styre (2019)
Styreleder: Sharifa B. Imani
Nestleder: Liv Ingeborg Berntsen
Økonomiansvarlig: Emilie Østby Granviken
PR-ansvarlig: Maria Tran Tu Pham
Arrangementansvarlig: Ida Emilie Bjørlo
Rekrutteringsansvarlig: Thorstein Ramberg Eliassen


Our cells engage in protein production, and many of those proteins are enzymes responsible for the chemistry of life.
— Randy Schekman, Nobel Prize-winning Biologist

Våre virkeområder

  • Promotering av Bioteknologi og Livsvitenskap

  • Informere studenter om relevante eventer ved UiT og andre steder.

  • Bindeledd mellom studenter i akademia, næringsliv og industri

  • Arrangere bedriftspresentasjoner og turer. Les mer