Back to All Events

Det nye styret! Årsmøtet 2017 / The new board! General meeting 2017

  • Helix - Organization for Biotechnology and Life Sciences 21 Muninbakken (Norges Fiskerihøgskole - Rom E101, Store Aud) Tromsø, Troms, 9019 Norway (map)

*** VEDTEKTER KAN SENDES PÅ ETTERSPØRSEL / THE POLICIES CAN BE SENT IF REQUESTED***

*** IN ENGLISH BELOW ***

Er DU gira på Bioteknologi og relaterte fagfelt? Vil du ha en stemme som blir hørt? Student ved Universitetet i Tromsø? Hvis du er en av disse, har Helix gleden av å invitere DEG på et av årets viktigste begivenheter for organisasjonen: Årsmøtet 2017. 

Årsmøte er i vedtektene til Helix et annet ord for "Generalforsamling". Her vil vi altså gå igjennom hva Helix har gjort fram til nå og hva slags tiltak som ble tatt. Mot slutten av møtet blir også nytt styre valgt. Stillingene som blir valgt er: Leder, Nestleder, PR-ansvarlig, Arrangementansvarlig og Økonomiansvarlig. En grundig stillingsbeskrivelse vil bli gitt på møtet. 

Har du noen forslag eller kommentarer til vedtektene må dette sendes til styret innen 26.08.2017, klokken 0900. Henvendelser sendes til: helix.uit@gmail.com

Dagsorden for årsmøte blir følgende:

1. Godkjenning av innkallelse og dagsorden

2. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og 2 protokollunderskrivere

3. Styrets beretning

4. Godkjenning av regnskap

5. Eventuelle forslag til vedtektsendringer

6. Valg av nytt styret

7. Eventuelt (innkommende saker)


Ta gjerne kontakt ved eventuelle spørsmål.

Vi sees på årsmøtet!


Are you interested in Biotechnology and related fields? Do you want your voice to be heared? Student at The Universitiy of Tromsø? If these questions made you say yes, we'll like to invite YOU to one of the biggest moments this year in our organization: The General Meeting 2017. 

A General meeting is where we'll go through what Helix has done until now, and what kinds of decisions which were made. In the ending of our meeting, a new election of the organization board will be made. The free posts will be: Board leader/Chairman, Vice Leader, PR-responsible, Eventplanner and Financial Executive. Each post will be described in detail in the meeting. 

If you have any kind of suggestion/comments regarding the Organization Policy, you are free to send us those winthin 26th of August, 9 AM to our mail address helix.uit@gmail.com. 

The agenda will be as following:

1. Confirmation of invitation and agenda

2. Election of moderator, referent, election comitee and 2 protocol signatories. 

3. Board report

4. Confirmation of accounting

5. Eventual suggestions on policy changes.

6. Election of new board. 

7. Eventual cases

Please feel free to take contact if there's any questions.

We look forward to see you! 

PS: Most of the meeting will be in Norwegian. However, some explainatory English translation will be made if some non-norwegianspeaking attendants show up.

Later Event: September 6
Medlemsmøte Biotech North